Als ggz’er jezelf verder ontwikkelen? Met een ACT cursus kan het

act cursus

De geestelijke gezondheidszorg (ook wel ggz genoemd) is een werkveld dat werkelijk nooit stilstaat. Dit komt mede doordat dit een buitengewoon complex werkveld is waarin nog veel te onderzoeken valt en dus ook nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn in de dienstverlening. Los daarvan zijn er diverse substromingen waar je je als ggz-specialist in zou kunnen specialiseren. Een daarvan is ACT, oftewel Acceptance and Commitment Therapy. In deze vorm van therapie, die je via een ACT cursus onder de knie zou kunnen krijgen, leer je hoe je cliënten het bestaan van bepaalde problemen of het hebben meegemaakt van een traumatische gebeurtenis kunt laten accepteren. Daarnaast leer je je cliënten hoe ze meer in het heden kunnen leven en aandacht kunnen schenken aan hun eigenlijke passies.

Voor wie zijn ACT cursussen eigenlijk precies bestemd?

Een ACT cursus is in principe bedoeld voor mensen die reeds in de geestelijke gezondheidszorg actief zijn. In het bijzonder is dit een geschikte cursus voor psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychiatrisch verpleegkundigen en gedragstherapeuten, oftewel mensen die reeds actief zijn in het dynamische werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

act cursus

Leerdoelen van een goede ACT cursus

Als je een ACT cursus van goede kwaliteit (en van een paar dagen) hebt gevolgd, dan mag je ervan uitgaan dat je je het volgende eigen hebt gemaakt:

  • Je kent de theoretische achtergrond en de filosofische beginselen van de ACT therapie.
  • Je hebt het zogeheten ACT model tot je genomen en de klinische processen ervan ervaren.
  • Je weet hoe je de genoemde klinische processen zelf kunt ervaren in een reële casus.
  • Je weet op welke manieren je met daadwerkelijke cliënten aan de slag kunt om hen te helpen met het accepteren en verwerken van bestaande problemen of traumatische gebeurtenissen uit het verleden.